An apple a day…

Je kent het gezegde wel: An apple a day keeps the doctor away. ‘An apple’ kun je ook vervangen door ‘yoga’.

Daar waar yoga heel vroeger een methode naar verlichting was, is hier eind 1800 verandering in gekomen. Het doel werd het verbeteren van de gezondheid. Yoga als medicijn zeg maar.  Oude yogafilosofie en de opkomende aandacht voor ‘body culture’ (fysieke verschijning) vielen samen. Daarmee is het een methode naar gezondheid geworden, die juist vandaag zo bruikbaar is.
Lees meer hierover in het boek “Yoga Body, The Origins of Modern Posture Practice” geschreven door Mark Singleton

Het wiel met 8 spaken

Je kunt je de yogaleer voorstellen als een wiel met 8 spaken. Elke spaak is een onderwerp, een onderdeel van het geheel. Je kunt instappen waar je wil. Alles komt aan bod; leefwijze, het fysieke lichaam, het emotionele én het mentale lichaam. Juist dat, wat allemaal aandacht nodig heeft.
De yama’s en niyama’s, 2 spaken in het wiel, helpen je om je normen en waarden ten opzichte van de buitenwereld (yama’s) en binnenwereld (niyama’s) op orde te krijgen. Zuiverheid in geweten en handelen.
De asana’s (houdingen) zuiveren het fysieke lichaam. Ze heffen ongelijkheid op, reinigen organen en zorgen voor vitaliteit.
De Pranayama’s leggen de eerste subtiele verbinding tussen de materiële en spirituele wereld. Prana is levensenergie en yama gaat over beteugelen. De Pranayama’s leren ons hoe we de levensenergie kunnen beheersen.
Pratyahara is het terugtrekken van de zintuigen. Daar waar we vooral naar buiten gericht zijn en reageren op, leert pratyahara hoe we ons daarvan kunnen afsluiten zodat er ruimte ontstaat voor iets nieuws. Verdieping. Verinnerlijking.
Dharana. Concentratie. Of beeldend gezegd; éénpuntige concentratie.  In een moeiteloze zithouding (dankzij het beoefenen van de asana’s) en met de aandacht naar binnen gekeerd (i.p.v. naar buiten) oefenen we concentratie. We bestuderen de wervelingen van het denken , de emoties die komen en gaan of we richten de blik op de vlam van een kaars en dit alles zonder oordeel en zonder handelen.
Dhyana. In meditatie komen de ware inzichten. We komen thuis bij ons zelf. Er is veel onderzoek gedaan naar meditatie en de (bewezen) positieve effecten  zijn talrijk. 5 minuten per dag maakt al verschil.
Samadhi, de 8e spaak is verlichting. Daar waar de yogi’s het vroeger voor deden. Hoe zit dat dan hedendaags? Ik heb zelf nooit de behoefte gehad om verlicht in een hut op een berg te zitten, als einddoel. Maar verlichting van fysieke pijn, dat wensen we toch allemaal? En zo ook verlichting van emotionele pijn, verdriet, overtuigingen en patronen. Daar willen we toch allemaal van verlicht worden?
De methode van hedendaagse Yoga is geen quick fix, geen easy road. Het brengt je niet naar een roze wolk. En het geeft je niet het eeuwige leven. Het geeft geen garanties maar kan je brengen naar de meest optimale gezondheid -voor jou haalbaar- en leert je omgaan met wat rest.
Ik zie je graag op de mat!
Hartelijke groet,
Rianne